Topic : họp khẩn

Bộ Xây dựng, NHNN liên tục họp khẩn về tín dụng cho bất động sản

Bộ Xây dựng, NHNN liên tục họp khẩn về tín dụng cho bất động sản

Bất động sản 07/02/2023, 15:36

Ngày hôm nay 7/2, Bộ Xây dựng đã có cuộc họp nội bộ về bất động sản. Cuộc họp này nhằm chuẩn bị trước cho Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh...