HOSE cắt margin 76 cổ phiếu trong quý III/2023

HOSE cắt margin 76 cổ phiếu trong quý III/2023

Chứng khoán 06/07/2023, 17:32

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin) quý III/2023.