HOSE “điểm tên” 4 doanh nghiệp vì vi phạm quy định công bố thông tin

HOSE “điểm tên” 4 doanh nghiệp vì vi phạm quy định công bố thông tin

Chứng khoán 20/05/2022, 20:22

HOSE vừa ban hành văn bản nhắc nhở một loạt các doanh nghiệp niêm yết liên quan đến việc tcông bố thông tin theo quy định pháp luật.