Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất tài trợ quy hoạch khu vực 34.600 ha tại Khánh Hòa

Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất tài trợ quy hoạch khu vực 34.600 ha tại Khánh Hòa

Bất động sản 02/06/2022, 08:59

Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo đề xuất ý tưởng và tài trợ kinh phí lập quy hoạch của Tập đoàn Hưng Thịnh.