Đầu tư IDJ Việt Nam huỷ kế hoạch phát hành 173 triệu cổ phiếu

Đầu tư IDJ Việt Nam huỷ kế hoạch phát hành 173 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp 23/12/2022, 15:21

Đầu tư IDJ Việt Nam rút hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng. Lý do được đưa ra là diễn biến thị trường không thuận lợi, ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông.