Topic : Huy Tùng

Chính thức giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

Chính thức giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

Tin nóng 09/08/2022, 07:02

Ngày 8/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng...