Hải Dương: Yêu cầu rà soát rà soát quỹ đất giao cho Tập đoàn Nam Cường

Hải Dương: Yêu cầu rà soát rà soát quỹ đất giao cho Tập đoàn Nam Cường

Bất động sản 13/01/2023, 06:30

Tỉnh Hải Dương yêu cầu rà soát quỹ đất giao cho Tập đoàn Nam Cường, xác định ranh giới của dự án, diện tích giao thừa (thiếu), quá trình triển khai…