Đoàn giám sát của Quốc hội yêu cầu Đà Nẵng báo cáo các dự án “treo”

Đoàn giám sát của Quốc hội yêu cầu Đà Nẵng báo cáo các dự án “treo”

Bất động sản 24/05/2022, 09:07

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng ngày 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa có Công văn 2740/UBND-KT...