Tháng 8, những cổ phiếu nào hút dòng tiền khối tự doanh?

Tháng 8, những cổ phiếu nào hút dòng tiền khối tự doanh?

Chứng khoán 04/09/2022, 22:20

Trong tháng 8, chứng khoán Việt Nam vận động tích cực theo đà của thị trường chứng khoán thế giới. Dòng tiền khối tự doanh hướng về các cổ phiếu chứng khoán...