Các địa phương sẽ trình Chính phủ những dự án quan trọng nào trong năm 2023?

Các địa phương sẽ trình Chính phủ những dự án quan trọng nào trong năm 2023?

Bất động sản 12/02/2023, 19:24

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTg ban hành chương trình công tác năm 2023 của Chính Phủ,...