Hà Tĩnh: Chấp thuận chủ trương 8 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Chấp thuận chủ trương 8 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng

Bất động sản 22/04/2024, 08:00

Tiếp tục tháo gỡ các bất cập về pháp lý trong việc thực hiện dự án đầu tư với những chính sách mời gọi, ưu đãi phù hợp với tình hình địa phương phương…