Bán gần 50,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Năm Bảy Bảy dự thu 751 tỷ đồng

Bán gần 50,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Năm Bảy Bảy dự thu 751 tỷ đồng

Doanh nghiệp 14/03/2023, 14:46

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty Năm Bảy Bảy, mã CK: NBB) vừa thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán quyền mua...