Lâm Đồng: Sở Tài chính cho ý kiến về năng lực nhà đầu tư dự án khu dân cư Đambri

Lâm Đồng: Sở Tài chính cho ý kiến về năng lực nhà đầu tư dự án khu dân cư Đambri

Bất động sản 28/02/2023, 07:56

Mới đây, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 428/STC-ĐT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng để cho ý kiến về việc năng lực tài chính của...