Lũng Lô 5: 'Quen mặt' với nợ thuế và thua lỗ

Lũng Lô 5: 'Quen mặt' với nợ thuế và thua lỗ

Bất động sản 02/06/2022, 07:24

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 vẫn là cái tên được Cục thuế Hà Nội “điểm danh” ở vị trí quán quân.