Tinh thần sáng tạo trong phát triển dự án Mailand Hanoi City

Tinh thần sáng tạo trong phát triển dự án Mailand Hanoi City

Thị Trường 29/01/2023, 11:00

Chủ đầu tư Mailand Hanoi City nhấn mạnh những giá trị cốt lõi trong xây dựng khu đô thị, trong đó hướng trọng tâm đến tính sáng tạo.