Hà Nam kêu gọi nhà đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 8.000 tỷ đồng

Hà Nam kêu gọi nhà đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 8.000 tỷ đồng

Bất động sản 12/05/2023, 07:37

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam vừa công bố danh mục Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang (PL-ĐT13.22) với tổng chi phí thực hiện...