Thanh Hóa: Điều chỉnh quy hoạch Khu nghỉ dưỡng Shiki Hải Lĩnh Park

Thanh Hóa: Điều chỉnh quy hoạch Khu nghỉ dưỡng Shiki Hải Lĩnh Park

Bất động sản 19/05/2022, 15:34

Mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Shiki Hải Lĩnh Park.