Hodeco điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án The Light City quy mô hơn 2.400 tỷ đồng

Hodeco điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án The Light City quy mô hơn 2.400 tỷ đồng

Bất động sản 04/11/2022, 06:05

Hodeco cho biết, dự kiến năm 2024 sẽ hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phần xây dựng nhà ở công trình dự án The Light City.