Chứng khoán Dầu khí PSI bị phạt

Chứng khoán Dầu khí PSI bị phạt

Doanh nghiệp 13/05/2023, 11:18

Do không thực hiện đối với thông tin cần phải báo cáo theo quy định pháp luật, Chứng khoán Dầu khí (mã PSI) bị phạt 85 triệu đồng.