Yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra dự án nhà ở chuyển đổi từ đất doanh nghiệp nhà nước

Yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra dự án nhà ở chuyển đổi từ đất doanh nghiệp nhà nước

Bất động sản 24/08/2022, 12:46

Mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thanh tra việc chuyển đổi đất của doanh nghiệp nhà nước,...