EVN lỗ 26 nghìn tỷ, giá điện năm 2023 'còn phụ thuộc nhiều yếu tố'

EVN lỗ 26 nghìn tỷ, giá điện năm 2023 "còn phụ thuộc nhiều yếu tố"

Doanh nghiệp 01/04/2023, 08:29

Nếu không tính thu nhập từ sản xuất khác, chỉ tính thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh điện thì năm 2022 EVN lỗ 26.235 tỷ đồng.