Chấn chỉnh doanh nghiệp thẩm định giá

Chấn chỉnh doanh nghiệp thẩm định giá

Doanh nghiệp 17/02/2023, 08:05

Trước những vi phạm của doanh nghiệp thẩm định giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản số 1027/BTC-QLG yêu cầu doanh nghiệp thẩm định giá...