Cần bổ sung quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Cần bổ sung quy định về khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Bất động sản 22/04/2024, 14:44

Mới đây, Chính phủ vừa ra dự thảo về Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong dự thảo, Chính phủ đề xuất lấy ý kiến của các Bộ,...