Topic : KQKD CEO

CEO Group: Lãi tăng mạnh trong quý 3 nhưng mới chỉ hoàn thành 37% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

CEO Group: Lãi tăng mạnh trong quý 3 nhưng mới chỉ hoàn thành 37% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

Bất động sản 03/11/2022, 07:28

CEO Group báo lãi sau thuế là 111 tỷ đồng sau 9 tháng, tương ứng hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 37,1% mục tiêu lợi nhuận năm