Việt Nam xuất hiện toà tháp, phá kỷ lục tháp xanh lớn bậc nhất thế giới

Việt Nam xuất hiện toà tháp, phá kỷ lục tháp xanh lớn bậc nhất thế giới

Bất động sản 11/03/2022, 06:20

3 toà tháp Sky Forest tại Ecopark khi hoàn thành, sẽ phá kỷ lục tháp xanh lớn bậc nhất thế giới. Đặc biệt, tại 3 toà tháp này, Ecopark...