Thảm như nhân viên Google: Nhận lương 3 USD/giờ, ít hơn cả người làm ở cửa hàng đồ ăn nhanh

Thảm như nhân viên Google: Nhận lương 3 USD/giờ, ít hơn cả người làm ở cửa hàng đồ ăn nhanh

Doanh nghiệp 21/02/2023, 13:08

Nhiều lúc những người này phải xem và xếp hạng nội dung độc hại.