Lãi dự thu tại ngân hàng Bản Việt tăng nhanh

Lãi dự thu tại ngân hàng Bản Việt tăng nhanh

Tài chính - Ngân hàng 26/10/2022, 06:15

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, ngân hàng Bản Việt (mã: BVB) báo lợi nhuận tăng trưởng song lãi dự thu cũng tăng. Cùng với đó, nợ xấu cũng là điểm trừ...