Gửi cả trăm nghìn tỷ vào ngân hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Gửi cả trăm nghìn tỷ vào ngân hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Doanh nghiệp 11/11/2022, 09:03

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tăng mạnh thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ xu hướng này.