Lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch, Văn Phú - Invest chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

Lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch, Văn Phú - Invest chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

Doanh nghiệp 13/03/2023, 20:26

Năm 2022, Văn Phú - Invest (VPI) đạt lợi nhuận trước và sau thuế ở mức 661 tỷ đồng và 491 tỷ đồng, lần lượt tăng 69% và 43% so với năm 2021...