Giá nhiều mặt hàng 'nhảy múa', làm gì để kiểm soát lạm phát dưới 4%?

Giá nhiều mặt hàng "nhảy múa", làm gì để kiểm soát lạm phát dưới 4%?

Tin nóng 05/07/2022, 07:48

Trong bối cảnh giá thịt lợn và nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm khác trên thị trường bắt đầu "nhảy múa", Tổng Cục Thống kê cho rằng cần thực hiện nhiều giải pháp...