Tập đoàn FLC bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng là Tổng Giám đốc

Tập đoàn FLC bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng là Tổng Giám đốc

Doanh nghiệp 01/03/2023, 19:35

Tập đoàn FLC vừa công bố Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng giữ cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn và bà Trần Thị Hương giữ chức Phó Tổng Giám đốc...