Quý 2/2022, lợi nhuận tại ngân hàng MSB dự báo giảm

Quý 2/2022, lợi nhuận tại ngân hàng MSB dự báo giảm

Tài chính - Ngân hàng 15/07/2022, 07:25

Theo ước tính của Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research), lợi nhuận ngân hàng MSB trong quý 2/2022 sẽ giảm 14%, dự kiến đạt 1.600 - 1.700 tỷ đồng