Cảnh báo: Lừa đảo forex, tiền ảo ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp

Cảnh báo: Lừa đảo forex, tiền ảo ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp

Tài chính - Ngân hàng 22/12/2022, 11:04

Bộ Công an cho biết, thủ đoạn lừa đảo trên mạng không mới, song, cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Số lượng lớn bị hại tại nhiều địa phương...