4 luật có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2023

4 luật có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2023

Tin nóng 04/01/2023, 09:13

Khởi đầu năm 2023, 4 luật quan trọng bao gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi bổ sung Luật sở hữu trí tuệ và Luật Điện ảnh...