Topic : Luật Giá

Yêu cầu trình dự án Luật Đất đai, Luật Giá (sửa đổi) trước 10/8

Yêu cầu trình dự án Luật Đất đai, Luật Giá (sửa đổi) trước 10/8

Bất động sản 09/07/2022, 07:09

Vừa qua, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 799/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án...