Vừa 'ngậm ngùi' cắt giảm hơn 3.000 nhân sự, 'anh cả' môi giới Đất Xanh sẽ đối mặt những thách thức nào trong năm tới?

Vừa "ngậm ngùi" cắt giảm hơn 3.000 nhân sự, "anh cả" môi giới Đất Xanh sẽ đối mặt những thách thức nào trong năm tới?

Doanh nghiệp 09/03/2023, 23:16

Không chỉ ở sự đi lùi của lợi nhuận, lượng nhân sự của Đất Xanh cũng rơi xuống mức thấp kỷ lục, giảm gần 1/2 chỉ trong nửa cuối năm 2022.