Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2

Tin nóng 07/09/2022, 00:21

Ngày 6/9, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service (Moody’s) vừa nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng ổn định.