Topic : mức thuế

Quy định cụ thể áp mức thuế cao với người sử dụng nhiều nhà, đất

Quy định cụ thể áp mức thuế cao với người sử dụng nhiều nhà, đất

Bất động sản 22/03/2023, 07:53

Tại báo cáo tổng kết lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thuế sử dụng đất chưa...