Topic : MXH Twitter

Ông hoàng chơi sốc Elon Musk: chốt thu phí tài khoản tick xanh Twitter 8 USD/tháng

Ông hoàng chơi sốc Elon Musk: chốt thu phí tài khoản tick xanh Twitter 8 USD/tháng

Xe và Công nghệ 02/11/2022, 15:03

Sau khi tiếp quản MXH Twitter với giá 44 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra hàng loạt thay đổi từ vị trí ban lãnh đạo cho đến dịch vụ người dùng.