Topic : NBC

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 7/7: SKG, ACG, NBC

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 7/7: SKG, ACG, NBC

Chứng khoán 07/07/2022, 06:56

VnMedia xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 7/7, bao gồm: SKG, ACG, NBC.