Một ngân hàng sụp đổ, một ngân hàng khác chao đảo: Chuyện gì đang xảy ra với hệ thống ngân hàng Mỹ?

Một ngân hàng sụp đổ, một ngân hàng khác chao đảo: Chuyện gì đang xảy ra với hệ thống ngân hàng Mỹ?

Tài chính - Ngân hàng 10/03/2023, 15:04

Những vấn đề xảy ra với một số ngân hàng gần đây mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.