Topic : ngân hang SHB

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển: “SHB kiểm soát tốt tình hình tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn...

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển: “SHB kiểm soát tốt tình hình tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn...

Tài chính - Ngân hàng 26/04/2024, 06:32

Chiều nay (25/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, với những kết quả và mục tiêu vô cùng...