Topic : Ngân hàngBIDV

Nguyên nhân khiến Công ty cổ phần Licogi 166 xin ngừng kinh doanh?

Nguyên nhân khiến Công ty cổ phần Licogi 166 xin ngừng kinh doanh?

Doanh nghiệp 24/03/2023, 06:25

Công ty Cổ phần Licogi 166 (HNX: LCS) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tạm ngừng kinh doanh một năm kể từ ngày 15/3/2023 đến 14/3/2024.