Ba thách thức doanh nghiệp nhôm đang đối mặt

Ba thách thức doanh nghiệp nhôm đang đối mặt

Doanh nghiệp 17/05/2023, 15:38

Nhu cầu thị trường giảm mạnh, quyết định áp thuế chống bán phá giá sắp hết hiệu lực, các nhà sản xuất nhôm Trung Quốc đang chuyển hướng đầu tư sản xuất tại Việt Nam...