Đề xuất giảm thời gian phân phối trái phiếu từng đợt xuống còn 30 ngày

Đề xuất giảm thời gian phân phối trái phiếu từng đợt xuống còn 30 ngày

Doanh nghiệp 17/02/2023, 07:53

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ có nội dung...