Bộ Tài chính: 6 giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững

Bộ Tài chính: 6 giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững

Bất động sản 18/02/2023, 08:14

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”,...