Tín hiệu đảo chiều của thị trường bất động sản từ các chính sách tháo gỡ

Tín hiệu đảo chiều của thị trường bất động sản từ các chính sách tháo gỡ

Bất động sản 17/03/2023, 07:32

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về quy định trái phiếu và Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ...

Toàn văn Nghị quyết số 33 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường Bất động sản

Toàn văn Nghị quyết số 33 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường Bất động sản

Bất động sản 12/03/2023, 21:54

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. VnMedia xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết này tới bạn đọc.