Nghỉ Tết kỷ lục của doanh nghiệp bất động sản: Kéo dài 2 tháng xuyên từ Tết Dương sang Tết Âm

Nghỉ Tết kỷ lục của doanh nghiệp bất động sản: Kéo dài 2 tháng xuyên từ Tết Dương sang Tết Âm

Bất động sản 11/12/2022, 22:30

Thị trường bất động sản chững lại, các môi giới bất động sản nhiều tháng nay cũng không có giao dịch. Theo đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản cho nhân sự...