Ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo

Ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo

Multimedia 07/06/2022, 22:04

Trên đỉnh Phạm Tịnh Sơn thuộc dãy núi Vũ Lăng, tỉnh Quý Châu có hai ngôi đền được xây dựng trên đỉnh một chóp đá chẻ đôi có tên gọi là Hồng Vân Kim Đỉnh