Dự kiến tăng thêm 20 đô thị ở vùng Đông Nam Bộ

Dự kiến tăng thêm 20 đô thị ở vùng Đông Nam Bộ

Bất động sản 27/11/2022, 22:09

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, vùng Đông Nam Bộ đến năm 2025 dự kiến thêm 10 đô thị và đến năm 2030 tăng thêm 20 đô thị...

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Cần kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn chảy vào thị trường bất động sản

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Cần kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn chảy vào thị trường bất động sản

Bất động sản 01/11/2022, 08:27

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng cần có sự kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn đang chảy vào thị trường bất động sản